MUDr. Hana Taxová
praktický lékař pro děti a dorost

Ceník výkonů hrazených pacientem

 

Výkony nehrazené pojišťovnou:

 • Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou (mimo ceny látky) 150.- Kč
 • Vyšetření pro řidičský průkaz 300,- Kč
 • Stanovení CRP pro určení potřeby ATB léčby průkaz 100,- Kč
 • Test na rychlou diagnostiku streptokoka 150,- Kč
 • Zapůjčení kojenecké váhy a monitoru dechu na měsíc 200.- Kč
 • Vyšetření pro závodní sport, sportovní akce 100,- Kč
 • Umístění jedné náušnice 150,- Kč
 • Ošetření světelnou lampou (10 minut) 50.- Kč


Různé administrativní výkony:  

 • Vyšetření k žádosti o lázeňskou léčbu, pobyt v ozdravovně na vlastní žádost 200,- Kč
 • Potvrzení pro různé účely na žádost pacienta 100,- Kč
 • Potvrzení přihlášek do jeslí a MŠ, na SŠ a VŠ 100,- Kč
 • Potvrzení přihlášek na SŠ a VŠ - každá další 50,- Kč
 • Potvrzení přihlášek na letní tábory 100,- Kč
 • Vystavení duplikátu zdravotního průkazu 100,- Kč
 • Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 50,- Kč
 • Vystavení duplikátu očkovacího průkazu v cizím jazyce 200,- Kč
 • Výpis z karty na žádost pacienta 150,- Kč
 • Vyplnění dotazníku v cizím jazyce před odjezdem do zahraničí 300,- Kč
 • Vystavení lékařské zprávy v cizím jazyce 500,- Kč
 • Vyplnění tiskopisu pro plnění úrazové pojistky 150,- Kč

 
Nepojištění pacienti: 

 • Cílené vyšetření - dítě do 6-ti let 400,- Kč
 • Cílené vyšetření – dítě nad 6 let 300,- Kč
 • Kontrolní vyšetření - dítě do 6-ti let 300,- Kč
 • Kontrolní vyšetření - dítě nad 6 let 200,- Kč
 • Příplatek za vyšetření ve vyžádané návštěvní službě 200,- Kč
 • Aplikace očkovací látky (mimo ceny očkovací látky) 150,- Kč
 • Administrativní úkony 200,- Kč


Ostatní položky a aktuální ceník očkovacích látek je zveřejněn v ambulanci.