MUDr. Hana Taxová
praktický lékař pro děti a dorost

Upozornění

 

V Praze dne 30.11.2021

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala, že mi byl k 31.12.2021 ukončen pronájem prostor ve stávající ordinaci, v Konstantinově 1479/1, 149 00, Praha 11. Objekt dostal opět nového majitele, který nepočítá se zdravotnickým zařízením.

Budování nové ordinace je velmi náročné časově, finančně a hlavně organizačně. Proto jsem se rozhodla využít nabídky společnosti MALÉ ZDRAVÍ, a.s., které mi umožnilo se o Vás, mé pacienty, i nadále starat v jejich prostorách, společně s jejich týmem zdravotníků.

Nová adresa pracoviště bude od 1.1.2022 - Anny Drabíkové 534/3, 149 00 Praha 11 – Háje.

Na této adrese najdete i lékárnu, alergologii, kožního lékaře a další specialisty. Nové pracoviště je vzdálené, cca 800 m od současného, také v blízkosti Metra Háje (trasa C). Z metra vystoupíte po jezdících schodech a dáte se doleva, kolem bývalého kina. Přijíždí sem autobus č. 203, zastávka Poliklinika Háje.
Parkovacích míst je dostatek ve Hviezdoslavově ulici a u chirurgie, do 100 m od ordinace.

Jsem domluvena se spolupracovníky na novém pracovišti, že budu pracovat v pondělí a ve středu tak, jak jste byli zvyklí i na starém pracovišti. V tuto dobu budeme přednostně řešit prevence a očkování našich pacientů. Pokud budete potřebovat lékařskou péči v ostatní dny, budete ošetřeni spolupracujícím lékařem. V nové ordinaci je pro Vás připraven on-line objednávací systém. Budete moci i nadále využívat zatím můj mobilní telefon 603 468 453 a nový telefon do ordinace 603 111 360.

Věřím, že budete Vy i já s péčí spokojeni. Budete vyzváni k přeregistraci ode mne do společnosti MALÉ ZDRAVÍ a.s., kde se stávám od 1.1.2022 zaměstnancem. Jako samostatný poskytovatel zdravotních služeb ukončuji k 31.12.2021 svoji činnost.

V provozování mé činnosti – soukromé lékařské praxe v oboru praktický lékař pro děti a dorost bude od 1.1.2022 na nové adrese - Anny Drabíkové 534/3, 149 00 Praha 11- Háje -pokračovat nový poskytovatel zdravotních služeb
MALÉ ZDRAVÍ a.s.
IČO: 01881621, se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10900
www.malezdravi.cz, tel. 597 597 107.

 

Pokud si přejete přejít k jinému poskytovateli zdravotních služeb, žádám Vás, abyste mi v mé ordinaci, na adrese Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11, podali písemnou žádost o předání Vaší zdravotnické dokumentace k Vámi zvolenému poskytovateli, nejpozději do 17.12.2021.  Pokud tak neučiníte, bude zdravotnická dokumentace v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. předána novému poskytovateli zdravotních služeb - MALÉ ZDRAVÍ a.s.

Další informace najdete i na webových stránkách www.taxova.infolekar.cz

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci při péči o Vaše děti a doufám, že se nám to bude dařit i do budoucna.

 

 

MUDr. Hana Taxová                  

 

Další informace ...