MUDr. Hana Taxová
praktický lékař pro děti a dorost

Naše služby

 • Poskytujeme pojišťovnami plně hrazenou léčebnou a preventivní péči dětem a dospívajícím od narození do 19-ti let.
 • Nabízíme péči i dětem se smluvním pojištěním a samoplátcům.
 • Provádíme nepovinná očkování na vyžádání rodičů, máme k dispozici CRP přístroj pro upřesnění potřeby léčby antibiotiky, Streptest na rychlou diagnostiku pyogenního streptokoka.
 • Při problémech spojených s kojením můžeme zapůjčit kojeneckou váhu, elektrickou odsávačku.
 • Kojencům do 6 měsíců můžeme zapůjčit monitor dechu
 • Zajišťujeme návštěvní službu v domácím prostředí.
 • Provádíme kosmetické výkony – aplikaci náušnic, ošetření kožních defektů světelnou lampou.
 • Kromě klasických léčebných metod využíváme v případě potřeby i znalosti homeopatie a akupunktury.
 • Možnost dohody nadstandartní péče. Poskytujeme rozšířenou péči o dítě  o předem dohodnuté služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Například se jedná o: 
  • Ošetřování dítěte mimo ordinační hodiny lékaře, v ordinaci nebo domácím prostředí, podle časových možností rodičů i lékaře, po předchozí telefonické domluvě.
  • Při akutních obtížích možnost telefonického spojení s lékařem prostřednictvím mobilního telefonu, mimo ordinační hodiny, včetně dnů pracovního volna a pracovního klidu.